Helburu estrategikoak eta jarduera-ildoak

Aukera18.Izen horixe jarri diogu BIZITEGIn 2014an egin dugun hausnarketa estrategikorako prozesuari.

Aukera aipatu dugu, ez hautu edo erabaki bat delako soilik, baizik eta abagune edo egokiera bat delako ere bai, eta asmo edo espiritu horrekin eraman dugu aurrera prozesu hori; betiere, kontuan izanda, batetik, bazterketa-egoera berriak ditugula aurrez aurre eta egoera horiek gure xedea betetzeko egokiera gisa aintzat hartu behar ditugula, eta, bestetik, erronka berri horiei aurre egiteko hautu egokienak egin behar ditugula.

18 aipatu dugu, halaber, urte horixe dugulako gure hausnarketaren jomuga.

Prozesuak ezaugarri hauek ditzan nahi izan dugu:

Partaidetza

Partaidetza.Abiatu berri dugun bide honen benetako indargarria modu kohesionatuan hartutako erabakia izan da –proiektuko partaide, bazkide, boluntario, langile zein erabiltzaile izan,guztion artean hartutakoa–.

Irekitasuna

Errealitatea hainbat ikuspuntutatik aztertu dugu, eta, hasierako urratsetan bederen, amets egin dugu lortu nahiko genituzkeen errealitateekin eta uste osoz geure egin ditugun balioekin.

Konpromisoa

Izan ere, ateratako ondorioen eta hartutako erabakien araberakoak izan behar
dute banako gisa hartuko ditugun konpromisoek, gure baliabideak eta ahalegina aukeratutako
norabidean baliatzeko

Jarraian zerrendatutakoak dira 2015etik 2018ra arteko helburu estrategikoak eta jarduera-ildoak.

1.H.E.- Kalitatezko esku-hartzeak indartzea, pertsona erabiltzaileen bizi-baldintzak hobetzeko.

1.1.I.-Etengabe hobetzea esku-hartzeak, proposamen berritzaileak landuz.

1.2.I.-Gizarteratzeko aukera berriak ematea.

1.3.I.-Erabiltzaileen bizi-kalitatearen pertzepzioa neurtzeko sistematika bat lantzea.

1.4.I.-Kalitatearen eta esku-hartzeen emaitzen jarraipena, erakunde nabarmenen eskutik.

2.H.E.- Salatzeko eta sentikortzeko ekintzak bultzatzea, gizarte bidezkoago bat eraikitzeko urratsak emateko.

2.1.I.-Kanpo-komunikazioa lantzea gizartearekin elkarreragiteko.

2.2.I.-Sareetan parte hartzea eta itunak egitea gure helburu eta kokapen berekoak diren gizarteko eragileekin.

2.3.I.-Sentikortzeko eta salaketako jarduera berriak egitea, gure lanaren gizarte-eragina handitzeko.

3.H.E.- Komunitatea indartzea, gizarteratzeko bitarteko nagusia den aldetik.

3.1.I.-Lan-ildo komunitario berriak urratzea, Pedagogia Sozial Komunitarioaren ereduaren arabera.

3.2.I.-Pertsonek boluntario moduan lan egin dezaten sustatzea eta erabiltzaileek boluntario-lanak egin ditzaten bultzatzea.

3.3.I.-Gure auzoetako erakunde eta elkarteetan partaidetza sustatzea.

3.4.I.-Gure lanaren zehar-ardatzen artean jasotzea genero-berdintasunaren eta euskararen sustapenaren gizarte-lehentasunak.

4.H.E.-Oinarri soziala eta barne-egiturak indartzea, proiektuaren luzerako jarraipena ziurtatzeko.

4.1.I.- Proiektuko partaide guztiak motibazioz eta ilusioz parte har dezaten sustatzea, bai bazkideak, bai langileak, bai boluntarioak, bai laguntzaileak.
4.2.I.- Bazkideek parte hartzeko modu eraginkorrak inplementatzea.
4.3.I.- Pertsona profesionalen gaikuntza eta garapena sustatzea.
4.4.I.- Erakundearen barne-egiturak berritzea, eta, horretarako, partaidetzako eta barne-komunikazioko dinamikak sortzea, gardentasunean oinarrituta.

5.H.E.- Bideragarritasun eta iraunkortasun ekonomikoa finkatzea.

5.1.I.-Urteko sarreren eta gastuen arteko orekari eustea aurrekontuan.

5.2.I.-Arduraz eta modu iraunkorrean kudeatzea bitarteko materialak.

5.3.I.-Bizitasunez kudeatzea gure finantzazio-emaile nagusiekin ditugun harremanak, eta, horretarako, proiektu berritzaileak aurkeztea administrazio publikoei.

5.4.I.-Finantzaziorako eta dirua eskuratzeko bestelako bideak sustatzea.

6.H.E.- Aurrera egitea sektoreko erreferentzia izateko bidean, kudeaketa aurreratu eta berritzaileko ereduak erabiliz.

6.1.I.-Kudeaketa aurreratua egitea erreferentziazko kanpo-ereduak erabilita, eta, horren bidez, eragiketak egiteko modua hobetzea, estrategiaren kudeaketa berritzailea eginez, harreman-giltzarriak landuz eta emaitzak neurtuz.
6.2.I.-Berrikuntza bultzatzea, eta, horretarako, berritzeko helburuak eta estrategiak zehaztea, ikerketaren, ikaskuntzaren eta sormenaren bidez proiektu berritzaileak landuz.