Bizitegik Erakundeak Kudeaketa Aurreratuari Zilarrezko Aintzatespena lortu du Euskaliteko Ebaluazio Klubak egindako kanpo ebaluazioan. Hortaz, Eusko Jaurlaritzak aintzat hartzen du aipaturiko helburua lortzeko egin den ahalegina. Hori garbi islatzen da azken urteotan kudeaketa hobetzeko eta berritzeko egindako ekintzetan, horien bidez hobetu egin baita erabiltzaileen, profesionalen, boluntarioen, gizartea­ren eta gainerako talde interesdunen asebetetze-maila.

2016

2015

 • Berdintasun-diagnostikoa eta Berdintasun Plangintza

2014

 • Kudeaketa aurreratuaren ereduaren arabera egindako bosgarren autoebaluazioa. Euskaliten kanpo- alderaketa
 • 2015-2018ko III. Plangintza Estrategikoa, Aukera 18

2013

 • Berdintasun-diagnostikoa
 • EFQM ereduaren arabera egindako laugarren autoebaluazioa. Euskaliten kanpo-alderaketa

2012

 • Ingurumen-kudeaketaren sustapena

2011

 • Bekadunen eta praktiketan daudenen asebetetzeaElkartearen asebetetzea

2010

 • Bidelaguntza-eredua, Banako plangintzaren metodología
 • Prozedura-maparen berrikuspena / Prozeduren berrikuspena
 • Lehen 5S Proiektua
 • Euskaliten kanpo-ebaluazioetan parte hartzea
 • Finantza-erakundeen asebetetzea

2009

 • II. Plangintza Estrategikoa (2010 2012 / 2014)
 • Euskaliten kanpo-alderaketa. EFQM ereduaren araberako hirugarren autoebaluazioa
 • Lidergo Programa. EDE fundazioa

2008

 • Euskaliten Ebaluazio Klubarekin bat egitea
 • Boluntarioen asebetetzea

2007

 • Lidergo Plangintza eta lidergoaren ebaluazioa

2006

 • Euskaliten kanpo-ebaluaziora aurkeztea (Reder matrizea: 301-350)

2005

 • EFQM ereduaren arabera egindako bigarren autoebaluazioa
 • Aginte Taldearen osaera. Prozedura-maparen definizioa. 2005eko Kudeaketa Planaren diseinua, garapena eta berrikuspena

2004

 • 2005-2009ko I. Plangintza Estrategikoa

2003

 • Kalitate-arloko trebakuntza elkarteko kide guztientzat

2000

 • Bikaintasuna lortzeko lan egiteko apustu formalaEFQM eredua kudeaketa-eredutzat aukeratzea
 • EFQM ereduaren arabera egindako lehen autoebaluazioa

1999

 • Irabazi-asmorik gabeko erakundeei laguntzekoEuskaliten programako partaide
 • Erabiltzaileen eta langileen asebetetze-mailari buruzko inkestak

1997

 • Lehen urratsak kalitate-arloko prestakuntzan