Bizitegik Erakundeak Kudeaketa Aurreratuari Zilarrezko Aintzatespena lortu du Euskaliteko Ebaluazio Klubak egindako kanpo ebaluazioan. Hortaz, Eusko Jaurlaritzak aintzat hartzen du aipaturiko helburua lortzeko egin den ahalegina. Hori garbi islatzen da azken urteotan kudeaketa hobetzeko eta berritzeko egindako ekintzetan, horien bidez hobetu egin baita erabiltzaileen, profesionalen, boluntarioen, gizartea­ren eta gainerako talde interesdunen asebetetze-maila.

2016