Bizitegik konpromiso argia du berdintasunarekin, eta horren adierazle dira azken urteetan emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasuna bermatzeko helbu­ruarekin egindako jarduerak, bai eta erakundeak ber­dintasunaren alde kanpora begira egindako jarduerak ere.