“Aisialdia garapen mentalerako bide gisa erabiltzea erabakitzen dutenak, musika ona, liburu onak, argazki onak, antzezlan onak, lagunarte ona, elkarrizketa ona maite dituztenak – Zer dira? Munduko pertsonarik zoriontsuenak dira “.

WILLIAM LYON PHELPS

 

Udaro bezala, Bizitegin aisialdiko jardueren askotariko programazioa jartzen dugu martxan, bizi-kalitatearen eta komunitate-integrazioaren alderdiak ardatz hartuta. Horretarako, askotariko programazioa izan dadin saiatzen gara, gustu desberdinak dituena eta erabiltzaileen beharretara egokitua. Jarduera ezberdinen artean, hondartzara txangoak, hainbat herritara bisita kulturalak, zinema eta antzerkia, jolasak eta lehiaketak, kobazuloetara bisitak, museoetara bisita gidatuak, pintxoak dastatzeko aukera. Eta abar luze bat, agenda osoagoa bihurtzen duena.

Urteak igaro ahala, ikusten ari gara horrelako jarduerek eragin positiboa dutela Bizitegiko erabiltzaileen egunerokotasunean, eta haiek adierazten dute hobeto egoten laguntzen dietela, errutinatik ateratzen eta aktiboago egoten, dibertitzen, autonomia-maila handitzen eta autosatisfakzio-maila handitzen. Halaber, uste dute aisialdiko jarduerek lagundu egiten dutela komunitatean integrazio positiboa lortzen, aire libreaz gozatzen eta erlaxatzen, egonkorrago egoten eta gizarte-harremanak indartzea errazten duten gizarte- eta komunikazio-trebetasunak garatzen.

Egile askok bezala, aisialdiko jarduerak egitearen, ongizate psikologikoaren eta eguneroko bizitzako eragozpenak arintzeko bizi-sariaren artean sortzen den lotura berretsi dezakegu. Hala ere, egiaztatuta dago, batez ere, aisialdi aktiboak egoera fisiko eta mental egokia mantentzen laguntzen duela.

Gainera, jarduera horiek zeregin garrantzitsua dute, uste baitugu horiek direla pertsonak bizi diren testuinguruan integratzen gehien laguntzen dutenak. Horregatik, udan aisialdiko jarduerak egiteaz gain, urteko programazio bat dugu, eta astero aurkitzen dugu horrelako jardueraren bat. Beraz, beren bizitza normalizatzen laguntzen dute, gizarteari beren errealitate pertsonalen irudi normalizatua eskainiz eta, aldi berean, jasaten duten estigma soziala suntsitzen lagunduz. Jarduera horien bidez, pertsonari balioa ematen zaio, herritar izateari duintasuna ematen zaio eta, gizartean integratzen laguntzeaz gain, gizartea bera da kolektibo hori integratzen duena, aurreiritziak eta estereotipoak ezabatuz.

Aurreko guztiarekin bat etorriz, gaur egun Aisialdia lanarekin konparagarria den kontsiderazio bat lortu bada, Bizitegin ezin dugu ahaztu eraldaketa sozial eta kultural hori, eta horregatik eta beste arrazoi batzuengatik sortu zen “aisia eta Kultura Prozesua”, zeinaren xedea baita aisialdiko esperientzia onak eta osasungarriak ematera bideratutako jarduerak hedatzea eta berrikustea, eta kultura-jardueretan parte hartzea sustatzea, pertsonen autonomia sustatuz jarduera horiek gozatzeko. Hemendik planifikatzen eta antolatzen da jardueren agenda eta eskaintza guztia.

Horregatik, egokia iruditzen zaigu erabiltzaileen autonomia erraztuko duten gaitasunak eta jarrerak garatzeaz arduratzea, bai eta mundu berriak aurkitzeko eta beren bizitzei zentzua emateko proiektuak egiteko kezkak eta gaitasunak garatzeaz ere. Zentzu horretan, aisia pertsona guztien eskubidea bihurtu da.

Elena Martin eta Ricardo Oficialdegi
Bizitegiko hezkuntza-profesionala

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit